Pravila Privatnosti

 

 

Ovim dokumentom opisano je kako i na koji način WEB Studio Ilija, I.G. Kovačića 3, Kruševo, OIB: 66998730584 vodi računa o privatnosti svojih korisnika i o načinima prikupljanja i obrade osobnih podataka. Ova Politika odnosi se na web stranice u našem vlasništvu ali i na sve ostale poslovne aktivnosti i procese u kojima dolazimo u kontakt s Vašim osobnim podacima.

 

Prikupljanje podataka

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime i prezime, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više atributa svojstvenih za fizički, genetski, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet toga pojedinca. Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada za to postoji potreba, bilo radi ispunjavanja zakonskih ili legitimnih interesa, ili putem privole, kada nam svojom voljom dajete takve.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo. Kontaktni podaci prikupljeni na našim web stranicama neće biti javno objavljeni niti će koristiti za bilo što drugo, osim za slanje odgovora na Vaš upit.

Svoje osobne podatke u gore navedene svrhe dajete dobrovoljno što potvrđujete dajući jasnu i nedvosmislenu privolu. Navedeni podaci su nam nužni kako bi se ispunile svrhe u koju se prikupljaju i neće biti korišteni ni u koju drugu svrhu bez ishođenja vaše izričite privole.

Obavještavamo Vas da u svakom trenutku možete povući privolu na obradu Vaših osobnih podataka bez posljedica te da će Vašem zahtjevu biti udovoljeno u najkraćem mogućem roku. Nakon povlačenja Vaše privole Vaši osobni podaci više neće biti obrađivani te u skladu s internim aktom WEB Studio Ilija, biti će brisani ili uništeni na siguran način.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim osobama izvan WEB Studio Ilija. U slučaju davanja Vaših osobnih podataka na korištenje trećim osobama, WEB Studio Ilija će Vas o tome prethodno informirati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

Obrada podataka

Podatke dobivene o Vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:

  • Radi ispunjavanja zakonskih uvjeta u vezi s obavljanjem posla
  • Radi uspostave primarnog kanala komunikacije s Vama
  • Radi povremenog slanja e-poruka (koje se tiču povremenog primanja vijesti (ako to želite), ažuriranja, informacija o sličnim proizvodima ili uslugama, itd.)

 

Uporaba cookie datoteka (kolačića)

Web stranica koristi cookie datoteke da bi se način rada prilagodio Vašim potrebama. Kako biste saznali kako koristimo kolačiće, pročitajte našu politiku o kolačićima ovdje

Zaštita Vaših podataka

Ulažemo sve svoje napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka. Vaši podaci su konstantno zaštićeni od gubitka, krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja.  Osobne podatke koje ste nam dali u poslovne ili kontaktne svrhe redovito brišemo nakon 12 mjeseci od dana kad ste nam dali te podatke.

Prava pojedinaca

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o Vama, molimo Vas da nas kontaktirate na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Također možete zahtijevati informacije o: svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom; tko je još izvan naše tvrtke primio Vaše osobne podatke od nas; koji je izvor osobnih podataka (ako ih niste izravno dali nama); i kako dugo ćemo čuvati podatke. Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Također možete, uz određene iznimke, zatražiti da izbrišemo Vaše podatke ili prestanemo s njihovom obradom. Možete tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe izravnog marketinga. U mnogim državama imate pravo poslati pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka ako niste zadovoljni načinom kako postupamo s Vašim osobnim podacima. Ako je tehnički izvedivo, mi ćemo na temelju Vašeg zahtjeva poslati Vam Vaše osobne podatke ili ih prenijeti izravno na drugog voditelja obrade.

Ako nam podnesete zahtjev za slanje Vaših osobnih podataka na info@webstudioilija udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog ne možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Obavijest o povredi Vam nećemo poslati u slučaju:

  • ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
  • ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
  • ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor ( u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

Vaša privola

Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ovu politiku privatnosti.

Poveznice s trećim stranama

Na našoj web stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana.

 

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).

 

Za sva pitanja i informacije vezane uz ostvarivanje vaših prava na zaštitu osobnih podataka, slobodno se obratite na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Izmjene naše Politike Privatnosti

Svaku buduću izmjenu naše Politike Privatnosti objavit ćemo na ovoj stranici. Molimo Vas da povremeno posjetite ovu stranicu radi informiranja o mogućim izmjenama naše Politike Privatnosti. Ova Politike Privatnosti posljednji put je izmijenjena 20. 10. 2020. godine i zamjenjuje svaku drugu Politike Privatnosti koja je važila prije tog datuma.

 

Kontakt

Sva pitanja, komentari i zahtjevi vezani uz ovu Politike Privatnosti su dobrodošli te ih možete uputiti na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.