Opći uvjeti poslovanja

 

Usluge WEB Studia Ilija mogu uključivati:

 • dizajniranje web stranice
 • izradu računalnih programa
 • programiranje web stranice
 • izradu web stranice
 • nadogradnju web stranice
 • izradu loga
 • savjetovanje i edukaciju u vezi s korištenjem web stranice
 • održavanje web stranice
 • web hosting
 • zaštita osobnih podataka

 

Ponude WEB Studia Ilija su obvezujuće ukoliko je Naručitelj pismenim, usmenim ili telefonskim putem naručio usluge od WEB Studio Ilija.

Narudžbom usluga od WEB Studio Ilija, Naručitelj prihvaća sve točke iz ovog ugovora (Opći uvjeti poslovanja).

 

Obveze WEB Studia Ilija

 

Usluge izrade web stranice

WEB Studio Ilija se obvezuje da će sve naručene poslove obaviti savjesno, profesionalno i uz pridržavanje zadanih rokova. U slučaju nemogućnosti ispunjenja rokova WEB Studio Ilija je dužan obavijestiti Naručitelja.

WEB Studio Ilija se obvezuje da će Naručitelju usluge pružiti sve potrebne informacije vezane uz zatraženu uslugu, te da će ga upoznati sa svim prednostima i nedostatcima korištene tehnologije, načina izrade određenih elemenata web stranice i ostalih mogućih problema koji se mogu pojaviti.

WEB Studio Ilija je dužan u dogovorenom roku osmisliti i izraditi predložak stranice, te ga prezentirati Naručitelju usluge. Ukoliko Naručitelj nije u potpunosti zadovoljan s predloškom WEB Studio Ilija se obvezuje napraviti potrebne preinake, u sklopu prvotno dogovorene cijene.

Obveza WEB Studia Ilija je da štiti poslovnu tajnu Naručitelja kao i njegove podatke te ih neće stavljati na raspolaganje trećim stranama.

Naručitelj dostavlja potreban materijal (tekstove, fotografije) za izradu web stranice putem emaila ili osobno.

WEB Studio Ilija ne preuzima odgovornost za kvalitetu dostavljenih slika ili tekstova i nije dužan ispravljati pravopisne, gramatičke i ostale pogreške, koje su nastale greškom Naručitelja.

WEB Studio Ilija zadržava pravo odbiti Naručitelja ukoliko se radi o tvrtki ili obrtu koji je u likvidaciji, stečaju ili posumnja da se Naručitelj bavi nedozvoljenim ili kriminalnim radnjama.

 

Korisničko ime i lozinka

U svrhu pružanja nekih usluga, WEB Studio Ilija će korisniku dostaviti na korištenje korisničko ime i lozinku (ili više njih) koji služe za autentifikaciju pristupa uslugama koje pruža WEB Studio Ilija, a koje je Naručitelj dužan čuvati od neovlaštenog korištenja.

Naručitelj odgovara za sve aktivnosti izvršene pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom. WEB Studio Ilija može uskratiti Naručitelju pristup uslugama ako primijeti neovlaštenu uporabu korisničkog imena.

U slučaju zlouporabe ili sumnje na zlouporabu korisničkog imena, Naručitelj je suglasan da ga WEB Studio Ilija ima pravo teretiti za sve troškove učinjene pod njegovim korisničkim imenom, do trenutka prijave zlouporabe WEB Studiu Ilija.

WEB Studio Ilija može u slučaju potrebe promijeniti lozinku Naručitelja.

WEB Studio Ilija ima pravo zatražiti od Naručitelja naknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivim odnosno nedozvoljenim korištenjem usluga. WEB Studio Ilija zadržava pravo da onemogući ili ukine pristup korisnicima bilo kojoj usluzi u slučaju procjene da se usluga ne koristi na prikladan način.

U cilju osiguranja slobodnog i neometanog korištenja usluga, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:

 

 • objavljivanje ili prenošenje informacija koje izravno krše postojeće lokalne i / ili međunarodne zakone
 • objavljivanje ili prenošenje informacija za koje se zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim osobama
 • slanje ili prenošenje reklamnih ili promotivnih materijala drugim korisnicima interneta bez njihovog pristanka ili traženja (SPAM)
 • objavljivanje, prenošenje ili slanje sadržaja koji su zaštićeni zakonom
 • pribavljanje ili objavljivanje tajnih, odnosno zaštićenih podataka neke osobe, tvrtke, servisa ili drugog pravnog subjekta
 • objavljivanje, slanje ili prenošenje uvredljivih, prijetećih, vulgarnih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja
 • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe
 • neovlašteno korištenje tuđeg korisničkog računa ili e-mail adrese
 • objavljivanje, slanje ili prenošenje sadržaja koji nude usluge ili proizvode u obliku lančanih pisama
 • sva djela koja na direktan ili indirektan način mogu ugroziti sigurnost ili neometan rad drugih korisnika, odnosno funkcioniranje usluga
 • objavljivanje sadržaja za odrasle, uključujući pornografiju i druge neprimjerene sadržaje, na prostoru zakupljenom od WEB Studia Ilija
 • objavljivanje piratskih i drugih nelegalnih sadržaja na prostoru zakupljenom od WEB Studia Ilija, što uključuje ali nije ograničeno na: cracking, hacking, phishing, phreaking, kao i pružanje veza (linkova) prema takvim sadržajima.
 • prevelika konzumacija CPU resursa poslužitelja (ako se više od 5 dana mjesečno konzumira više od 5% ukupnog procesorskog vremena)

 

Svako prekomjerno iskorištavanje resursa i nanošenje štete poslužiteljima ili drugim korisnicima strogo je zabranjeno i dovodi do ukidanja usluge bez najave. Naručitelj se obvezuje da će prostor koji ima na raspolaganju koristiti na način koji ne ugrožava raspoložive resurse, odnosno druge korisnike i sustava u cijelosti.

Grubo kršenje pravila ima za posljedicu ukidanje usluge bez najave. WEB Studio Ilija nije odgovoran za eventualne štete ili odštetni zahtjev koji mogu nastati Naručiteljevim nepridržavanjem ovih pravila. Naručitelj se obvezuje WEB Studiu Ilija nadoknaditi svaki eventualni trošak prema trećim stranama proizašao iz neprimjerenog korištenja usluga.

 

Održavanje sustava i backup

WEB Studio Ilija radi redovna tehnička održavanja sustava, promjenu softwera sa starih verzija na nove i slično. Sve ove promjene se rade u najboljoj namjeri s ciljem poboljšanja usluge ili s ciljem otklanjanja trenutnih i potencijalnih budućih problema. Neke od usluga će biti nedostupne tijekom održavanja sustava.

WEB Studio Ilija će nastojati obavijestiti klijente o planiranim nadogradnjama sustava koji mogu utjecati na mogućnost isporuke usluga korisniku.

U slučaju kvara, WEB Studio Ilija će pokušati vratiti sve podatke koje su vezani s vašom uslugom, a koji se nalaze na našem ili vašem backup sustavu, ako je to tehnički izvedivo.

WEB Studio Ilija ima obvezu raditi backup svakih 30 dana ili češće sukladno dogovoru sa Naručiteljem.

 

Pravila vezana za domene

U slučaju sklapanja ugovora na daljinu primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/2007), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu od Članka 36. do Članka 55.

U svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, WEB Studio Ilija od Naručitelja prikuplja slijedeće podatke: naziv tvrtke (samo za pravne osobe), osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime, poštanska adresa, poštanski broj, mjesto, država, telefonski broj, e-mail adresa. Naručitelj je suglasan s davanjem svojih podataka samo u navedenu svrhu, podatke daje dobrovoljno, te jamči da su podatci točni, potpuni i ažurni. Posljedica uskrate davanja podataka je nemogućnost sklapanja i izvršenja ugovora.

WEB Studio Ilija ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga:

 1. a) ako postoji osnovana sumnja da su podatci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Naručitelja, nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, netočni ili neistiniti,
 2. b) ako postoji osnovana sumnja da Naručitelj namjerava zlorabiti usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu usluga,
 3. c) u ostalim slučajevima utvrđenim ovim ugovorom.

 

WEB Studio Ilija ima pravo distribuirati Naručitelju informativne poruke elektroničkom poštom ili pisanim putem, o svojim i uslugama svojih partnera i informacijama vezanima za korištenje usluga. WEB Studio Ilija se obvezuje da će usluge pružati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, profesionalno i najbolje što može.

WEB Studio Ilija smije nadgledati Naručiteljeve podatke na poslužiteljima ili pristup Naručiteljevim podatcima preko mreže, za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje ugovora.

WEB Studio Ilija ne jamči sigurnost podatcima koji se prenose preko interneta. Korisnik može za potrebe sigurnijeg prijenosa koristiti uslugu sa šifriranjem podataka.

Uz poduzete mjere zaštite, WEB Studio Ilija Naručitelju ne daje jamstvo da je mogućnosti pojave problema u cijelosti uklonjena.

Definicija “neograničenih resursa” i “FLAT” prometa (bandwitha), u nekim paketima WEB Studia Ilija ne ograničava količinu resursa koje pojedini Naručitelj može iskoristiti. U dobroj vjeri i u skladu s Općim uvjetima poslovanja WEB Studio Ilija komercijalno nudi razumno velike ili nemjerene količine prometa po serveru (bandwitha), broja email adresa ili FTP korisničkih računa.

Na zahtjev Naručitelja WEB Studio Ilija će kod organizacije za registraciju internet domena, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti traženu internet domenu na ime Naručitelja ako je tražena internet domena raspoloživa. Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produženje bilo koje “.hr” domene, korisnik izjavljuje da je upoznat s odredbama važećeg Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010), te da ga u cijelosti prihvaća.

Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produljenje bilo koje naplatne i nenaplatne domene Naručitelj izjavljuje da je suglasan sa sljedećim pravilima:

 1. a) Naručitelj ima isključivo pravo koristiti registriranu domenu, organizirati je te oblikovati i kontrolirati njen sadržaj te je odgovoran za isti,
 2. b) da je dužan domenu koristiti samo u svrhu za koju je domena registrirana i na način uobičajen unutar svjetske internetske zajednice,
 3. c) da je odgovoran za svaku zlouporabu domene,
 4. d) ukoliko je registracijom imena domene prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova da će domena biti obrisana bez ikakve najave i naknade Naručitelju,
 5. e) naziv domene Naručitelju ne smije omogućavati lažno predstavljanje ni prisvajanje identiteta trećih osoba, biti jednak zaštićenom nazivu ili znaku na čije korištenje nema pravo,
 6. f) da je dužan redovito obavještavati WEB Studio Ilija o svakoj promjeni podataka relevantnoj za registriranu domenu, a osobito o promjenama svog pravnog statusa, adrese ili ostalih podataka,
 7. g) Naručitelj nema pravo prenijeti registriranu domenu na drugu osobu,
 8. h) Naručitelj ne smije ni uz naknadu ni bez naknade dati domenu na korištenje drugim osobama,
 9. i) za registraciju i korištenje domena plaća se naknada prema cjeniku pružatelja usluge,
 10. j) sve obavijesti vezane uz registraciju, transfer, produženje, brisanje, suspenziju ili plaćanje domene WEB Studio Ilija slat će 15 dana prije isteka na email adresu Naručitelju koju je upisao prilikom procesa narudžbe domene,
 11. k) domena se neće registrirati dok Naručitelj koji plaća naknadu ne uplati naknadu za njenu registraciju,
 12. l) Naručitelj može u bilo kojem trenutku otkazati i ugasiti domenu,
 13. m) ako Naručitelj registrirane domene prestane koristiti domenu prije isteka razdoblja za koje je naknada plaćena, uplaćena naknada se ne vraća.

 

WEB Studio Ilija ima pravo promijeniti karakteristike usluga, cijene usluga, i uvjete pružanja usluga, uz uvjet da obavijesti Naručitelja najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju da je Naručitelju promjena neprihvatljiva ima pravo otkazati ugovor, bez otkaznog roka, sve do dana stupanja na snagu. U slučaju otkaza ugovora od strane Naručitelja, WEB Studio Ilija će vratiti Naručitelju svaki primljeni iznos od Naručitelja za period nakon stupanja promjena na snagu.

Ako bilo koja ugovorna strana prekrši bilo koju odredbu ugovora, i nakon primljene obavijesti o kršenju od druge ugovorne strane odbije prihvatiti ugovorenu odredbu u roku od 3 dana, ugovor smije biti otkazan odmah i bez ikakve daljnje obavijesti. U slučaju otkaza ugovora zbog kršenja ugovora od strane WEB Studia Ilija, WEB Studio Ilija će vratiti Naručitelju primljeni iznos za period nakon otkaza ugovora.

WEB Studio Ilija neće biti odgovoran Naručitelju za bilo kakvu štetu u slučaju:

 1. a) kvara u hardverskoj ili softverskoj komponenti,
 2. b) radova na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,
 3. c) hakerskog napada na hardversku ili softversku komponentu,
 4. d) greške Korisnika, ili kršenja ugovora od strane Korisnika,
 5. e) problema kod dobavljača usluga WEB Studia Ilija,
 6. f) problema izvan nadležnosti WEB Studia Ilija,
 7. g) utjecaja više sile

 

Upozorenja pred istek usluge, suspenzije i brisanje

WEB Studio Ilija će Naručitelja najmanje 14 dana prije isteka usluge obavijestiti na e-mail ili na neki drugi način o tome da usluga ističe, te klijentu poslati predračun za produžetak usluge. U slučaju da Naručitelj ne izvrši uplatu u roku od 15 dana od dana ispostavljanja predračuna, kontaktirati ćemo klijenta, te provjeriti da li je dobio predračun ili ne. Onog dana kada usluga prestane važiti, korisnička imena će biti suspendirana te Naručitelj neće moći koristiti uslugu. Nakon 30 dana od isteka usluge, ako Naručitelj uslugu ne obnovi, WEB Studio Ilija ima pravo brisati sve podatke vezano za Naručiteljevu uslugu što može uključivati i sve backup podatke.

U slučaju da se uplata realizira, WEB Studio Ilija će Naručitelju poslati račun e-mailom, a na zahtjev Naručitelja može poštom dobiti originalni račun s pečatom.

U slučaju ne plaćanja domene, WEB Studio Ilija ima pravo preusmjeriti domenu i koristi je za svoje potrebe.

U slučaju grubog kršenja pravila, WEB Studio Ilija ima pravo deaktivirati uslugu, bez ranijeg upozorenja.

 

Obveze Naručitelja

 

Naručitelj usluge obvezuje se pripremiti sve potrebne podatke i materijale neophodne za izvršenje zatražene usluge, u dogovorenom roku ili o eventualnom novom roku pravodobno obavijestiti Izvršitelja.

Obveza Naručitelja je da prije dostavljanja tekstova i slikovnog materijala izvrši provjeru istih, jer WEB Studio Ilija ne preuzima odgovornost za pravopisne, gramatičke i ostale pogreške, kao ni za kvalitetu i sadržaj dostavljenih slika.

Sav materijal koji se može prenijeti elektronskim putem (e-mail, ftp ili sl.) Naručitelj treba dostaviti na taj način.

Naručitelj je obavezan raditi vlastiti backup podataka.

Naručitelj je dužan elektroničkom poštom, telefonski ili pisanim putem obavijestiti WEB Studio Ilija o bilo kakvoj promjeni osobnih/kontakt podataka najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjene, u protivnom smatrat će se da je dostava valjano izvršena na temelju postojećih podataka.

WEB Studio Ilija ne odgovara u slučaju da ne primite upozorenje, predračun ili račun zbog pogrešnih podataka.

 

Uvjeti plaćanja

 

Naručitelj se obvezuje uplatiti ugovoreni iznos za izvršene usluge u roku od 7 dana od ispostavljanja računa ili prema dogovoru između Naručitelja i WEB Studio Ilija. Uplata za obavljene usluge izvršava se isključivo na žiro račun WEB Studio Ilija.

U slučaju kašnjenja uplate WEB Studio Ilija može zaračunati zakonske zatezne kamate.  U slučaju ozbiljnog kršenja uvjeta plaćanja, a nakon slanja opomene WEB Studio Ilija je slobodan poslužiti se ostalim mjerama u svrhu naplate potraživanja (nadležne institucije, sudski postupak ...).

Ukoliko Naručitelj usluge odustane od ugovorenog projekta u toku njegove izrade, dužan je podmiriti sve troškove nastale izradom projekta do tog trenutka, za što će mu biti ispostavljen račun.

Prihvaćanjem predloška web stranice Naručitelj usluge dužan je podmiriti prvi dio troškova (iznos po dogovoru između WEB Studia Ilija i Naručitelja), bez obzira da li je u potpunosti pripremio sadržaj za stranicu, za što će mu WEB Studio Ilija ispostaviti račun. O eventualnoj odgodi plaćanja odlučuje isključivo WEB Studio Ilija. Naručitelj je dužan dostaviti sav potreban sadržaj za izradu web stranice u roku od 30 dana od dana uplate.

Ukoliko Naručitelj usluge prvi put otvara domenu i udomljuje stranicu kod WEB Studia Ilija, dužan je podmiriti trošak navedenih usluga u zakonskom roku. Ako Naručitelj produžuje uslugu zakupa domene i prostora kod WEB Studia Ilija, dužan je podmiriti trošak navedenih usluga najkasnije do datuma isteka usluge, o čemu će dobiti obavijest barem 15 dana prije isteka roka.

Određene vrste usluga koje ste naručili od WEB Studia Ilija plaćaju se periodički (najčešće godišnje ili mjesečno). Riječ je o uslugama kao što su smještaj web stranica, produžetak registracije internetskih domena i slično.

 

Reklamacije

 

Naručitelj je dužan pregledati napravljeno nakon izvršenja usluge i najkasnije u roku od 7 dana reklamirati eventualne nedostatke. Sve reklamacije nakon ovog roka se neće uvažiti, a ispravke će se naplatiti prema dogovoru.

WEB Studio Ilija se obvezuje ispraviti sve eventualne pogreške ako su iste reklamirane u zadanom roku i ako su opravdane (dokazi i sl.).

 

Ostalo

 

Svi napravljeni materijali su u potpunom vlasništvu WEB Studia Ilija, koji na iste ima sva autorska prava, sve dok ispostavljeni račun za naručenu uslugu nije plaćen u cijelosti od strane Naručitelja. Sve dok WEB Studio Ilija ima autorska prava na materijale Naručitelj nema pravo objavljivati iste ili ih koristiti u druge svrhe.

WEB Studio Ilija ima pravo navesti ime i logotip Naručitelja za vlastite marketinške aktivnosti na vlastitim stranicama kao i na društvenim mrežama (Facebook-u, Twitteru i sl).

WEB Studio Ilija ima pravo potpisa na Naručiteljevim stranicama.

 

Raskid korisničkog odnosa

 

Obje strane mogu raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku. Naknade koje su plaćene WEB Studio Ilija nema obavezu vratiti.

 

Izmjene Općih uvjeta poslovanja

Svaku buduću izmjenu Općih uvjeta poslovanja objavit ćemo na ovoj stranici. Molimo Vas da povremeno posjetite ovu stranicu radi informiranja o mogućim izmjenama Općih uvjeta poslovanja. Ovi Opći uvjeti poslovanja posljednji put su izmijenjeni 20. 10. 2020. godine i zamjenjuje svake druge Opće uvjete poslovanja koja su važili prije tog datuma.

 

Kontakt

Sva pitanja, komentari i zahtjevi vezani uz ove Opće uvjete poslovanja su dobrodošli te ih možete uputiti na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.